About

Alles begon in 2015 toen de brandweer de traditionele kerstboomverbranding verbood wegens veiligheidsredenen. Een aantal inwoners van Oudergem bedachten toen om een nieuwe traditie te beginnen. Zo werd het kerstboomwerpen geboren.

Door de exponentiële groei van het evenement, hebben de vrienden besloten een vzw te starten, genaamd Motum (“In beweging”). De bedoeling van Motum is om mensen dichter bij elkaar te brengen en het dorpsgevoel in een grootstad als Brussel weer tot leven te wekken.

Motum VZW is door 8 Oudergemse buren beheerd, op een vrijwillige basis.


Tout a commencé en 2015 quand les pompiers ont interdit le brûler de sapin pour cause de sécurité. Quelques habitants d’Auderghem ont alors eu l’idée de commencer une nouvelle tradition: le lancer du sapin était née.

Au fil des années, l’évènement a pris de plus en plus d’ampleur, et ces habitants ont décidé de commencer une asbl, nommée Motum (“en mouvement”, en latin). L’objectif de Motum est de rapprocher les gens et de resusciter le sentiment de vivre dans un village dans une grande ville comme Bruxelles.

L’asbl Motum est gérée, de façon bénévole, par 8 voisins Auderghemois.

Pers? Neem gerust contact op via e-mail: motumvzw@gmail.com


Presse? Contactez-nous par e-mail: motumvzw@gmail.com

%d bloggers like this: