Register

Belangrijk

U kan zich als individu of als groep inschrijven via onderstaand formulier.


De inschrijving van een groep is pas geldig wanneer het bedrag van € 10 is overgeschreven op rekeningnummer BE53 3630 6668 8853 met vermelding van de groepsnaam. U krijgt als groep op de avond zelf een bon voor een fles cava.

De inschrijving van een individu is gratis!

Important

Vous pouvez vous inscrire comme individu ou groupe en utilisant le formulaire d’inscription ci-dessous.

L’inscription d’un groupe n’est valable que lorsque  le montant de 10 € a été transféré sur le numéro de compte BE53 3630 6668 8853 en indiquant le nom du groupe. Vous obtenez en tant que groupe le soir même un bon pour une bouteille de cava.

L’inscription d’un individu est gratuit!